Osiedle Nad jeziorem Długim

Olsztyński Budżet Obywatelski - VI edycja 2018

Poniżej wyniki głosowania na zgłoszone projekty na naszym osiedlu. Mamy zdecydowanego zwycięzcę.

Nazwa projektu Głosy
92. Ale Sztuka! Nad Długim! 737
103. Olsztyński Tor Treningowy OCR aka LasMasakras 156
89. Drzewa nad długim 78
87. Stoły piknikowe / szachowe nad długim 23
90. Pożegnanie topól nad Długim "PO WARMIŃSKU" 15
131. Wykonanie zewnętrznej szafy elektrycznej 3 – fazowej do korzystania w czasie imprez plenerowych nad jeziorem Czarnym przez Radę Osiedla nad Jeziorem Długim 9
85. Zegar nad Długim 7

Skrócony opis poszczególnych projektów poniżej.

PRZEJDŹ NA STRONĘ DO GŁOSOWANIA NA BUDŻET 2018/2019

Harmonogram działań VI edycji Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego - OBO 2019
TERMIN DZIAŁANIE
02.04.2018 Powołanie Zespołu Koordynującego VI edycji
02.04.2018- 15.05.2018 Kampania edukacyjna; Składanie wniosków
15.05.2018- 13.07.2018 Weryfikacja wniosków; Odwołania
16.07.2018 Ogłoszenie list projektów
16.07.2018- 09.09.2018 Kampania informacyjna; Promowanie projektów
10.09.2018- 23.09.2018 Głosowanie na projekty
22.10.2018 Ogłoszenie wyników
01.12.2018-31.12.2018 Ewaluacja VI edycji
01.01.2019-31.12.2019 (30.06.2020) Realizacja projektów wybranych w głosowaniu

Lista zgłoszonych projektów dla Osiedla Nad Jeziorem Długim w Internecie

Skrócony opis

Nr Nazwa Opis
85
ZEGAR NAD DŁUGIM
Montaż zegara na latarni lub słupie w okolicy tzw. Żubra. Zegar pełnił by funkcję oczywistą ( pomiar czasu) . Dodatkowo stanowił by nowy punkt orientacyjny nad długim.
87
STOŁY PIKNIKOWE / SZACHOWE NAD DŁUGIM
Stoły ( 2 szt.) zlokalizowane w okolicy placu zabaw. Pełniły by funkcję piknikową oraz zawierały by plansze do gry w szachy.
89
DRZEWA NAD DŁUGIM
W zawiązku z nieuchronnie zbliżającą się wycinką drzew (topól) nad j. Długim, proponuję nasadzenie w miejscach możliwych ( pomiędzy drzewami do wycinki lub na przeciwko ( przez ścieżkę) drzew szybko rosnących ( np. klon lub podobne).
Wprowadzimy w ten sposób częściowe nasadzenia zastępcze i zapewnimy ciągłość zielonego krajobrazu tej okolicy.
90
POŻEGNANIE TOPÓL NAD DŁUGIM "PO WARMIŃSKU"
Część z topól nad jeziorem długim wymagać będzie w najbliższych latach wycinki.
Proponuję zarezerwować środki na wykonanie z części pni topól rzeźb o tematyce warmińskiej( nie koniecznie baby!).
Proponuję ogłosić konkurs na takie rzeźby ( małe lub duże) a najlepsze prototypy zostaną wykonane w pniu zastępowanej topoli.
Proponuję 3 miejsca konkursowe. I wykonanie trzech rzeźb.
92
ALE SZTUKA! NAD DŁUGIM!
Ale Sztuka! Nad Długie! zapuka. Projekt jest okazją do spotkania przeróżnych form sztuki, a może nawet odkrycia w sobie niejednej nowej pasji. Będą organizowane warsztaty teatralne, cyrkowe (w duchu nowego cyrku- bez zwierząt), muzyczne, taneczne, rękodzielnicze i malarskie. Program warsztatów jest dostosowany do odbiorców w każdym wieku- dzieci, młodzieży, dorosłych. Do uczestnictwa zachęcimy również całe rodziny. Każdy znajdzie coś dla siebie. Celem prowadzonych warsztatów ma być edukacja poprzez zabawę. Zdobywanie nowych umiejętności, możliwość ekspresji, wyrażania siebie, oraz pobudzenie kreatywności poprzez twórcze działanie. Warsztaty zakończą się spektaklem, w którym każdy uczestnik będzie mógł zaprezentować swoje umiejętności przed publicznością. W ramach projektu przewidziana jest również odnowa Ogródka Jordanowskiego przy ulicy Morskiej. Zadbanie o tę przestrzeń, by można było organizować tutaj różne wydarzenia towarzyszące. Co się pod tym kryje? Kameralne koncerty, występy artystyczne, recytacja wierszy i bajek, projekcja filmów, pokazy talentów, konkursy, zabawy oraz tego co nam w duszy gra!
103
OLSZTYŃSKI TOR TRENINGOWY OCR AKA LASMASAKRAS
Celem projektu jest budowa w Lesie Miejskim otwartego toru z przeszkodami OCR (Obstacle Course Racing). Tor ma służyć mieszkańcom osiedla oraz wszystkim innym zainteresowanym mieszkańcom miasta.
Biegi z przeszkodami cieszą się w Polsce bardzo dużym zainteresowaniem i z roku na rok organizowanych jest coraz więcej zawodów sportowych w których potrafi rywalizować nawet po kilka tysięcy zawodników.
Chcemy zbudować tor na którym będziemy mogli trenować i przygotowywać się do zawodów, zarówno lokalnych jak i tych o wyższej randze.
Zakładamy budowę 15 przeszkód modułowych możliwych do ustawiania w różnych konfiguracjach.
Olsztyński Tor Treningowy może być pierwszym w kraju otwartym torem tego typu na którym będą mogli aktywnie spędzać czas mieszkańcy osiedla jak i całego miasta.
131
WYKONANIE ZEWNĘTRZNEJ SZAFY ELEKTRYCZNEJ 3 – FAZOWEJ DO KORZYSTANIA W CZASIE IMPREZ PLENEROWYCH NAD JEZIOREM 
Szafka elektryczna zewnętrzna z gniazdami 3-fazy i 220 V
Lokalizacja:
Ul. Jeziorna 3 po stronie Jeziora Czarnego